Skuteczny marketing

Recent Posts

Czy MLM jest legalny?

Czy MLM jest legalny?

paź 28, 2014

371px-Question_mark_alternateMLM to pojęcie oznaczające marketing wielopoziomowy czy też sieciowy. Jest to stosunkowo nowa forma marketingu, budzi więc ona wiele kontrowersji i pytań, mając jednocześnie w swoich szeregach wiernych zwolenników jak i zagorzałych przeciwników. Wydawać by się mogło, że po 50 latach funkcjonowania MLM jest to sprawdzony i powszechnie zaakceptowany na arenie światowej model biznesowy. Gro osób jednak wciąż zastanawia się czy aby na pewno MLM jest legalny. Wiele firm korzystających z systemu marketingu sieciowego często oskarżana jest o nieetyczne działania, co negatywnie wpływa na wizerunek wszystkich firm tego typu oraz samej idei. Faktem jest, wielokrotnie weryfikowanym przez ekspertów z dziedziny prawa, że jako taki marketing wielopoziomowy jest całkowicie legalny.

Argumentem to potwierdzającym jest fakt iż u jego podstaw teoretycznych nie leży piramida finansowa, która legalną nie jest. Zarówno europejski jak i polski system prawny uznają MLM za legalny. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że granica między prawdziwym, uczciwym marketingiem wielopoziomowym a nielegalną piramidą finansową, jest stosunkowo cienka. Dlatego też firmy funkcjonujące według zasad MLM powinny być skrupulatnie kontrolowane i nadzorowane, w celu uniknięcia bezprawnym precedensów. Oczywiście, jeśli chodzi o kwestie etyczne, nie są one jednoznacznie regulowane przez kodeksy karne. Istnieją pewne zasady moralne, przyjęte w ogólno pojętym biznesie, jednak ich weryfikacja jest niezwykle trudna.

Radą dla wszystkich zainteresowanych współpracą z firmami MLM, może być dokładne zapoznanie się z firmą, jej historią, działalnością, reputacją czy obiektywnymi opiniami zarówno klientów jak i dystrybutorów. Nie należy patrzeć na problem stereotypowo i schematycznie, ponieważ nie wszystkie firmy tego typu są niegodne zaufanie. Jednak, przezorny zawsze ubezpieczony i to akurat każdy powinien zapamiętać.

Szkolenie. Motywacja w MLM

Szkolenie. Motywacja w MLM

paź 28, 2014

motywacjaZadaniem każdego lidera tworzącego swoją strukturę w ramach marketingu sieciowego jest pozyskiwanie jak największej ilości współpracowników. Jednak nie chodzi tylko o ilość, a przede wszystkim o jakoś. Duża grupa osób, nie robiąca nic, nie przyniesie firmie żadnej korzyści finansowej. Chodzi o to aby dana struktura była jak najbardziej wydajna, a działający w jej obrębie ludzie pracowali systematycznie i efektywnie. To właśnie jest klucz do sukcesu w ramach MLM, korzystanie z możliwości jaką oferuję, czyli pasywnego zarabiania pieniędzy, dzięki działalności swoich współpracowników.

Dlatego tak istotną rzeczą jest motywacja. A więc, wracając do początku, zadaniem każdego lidera jest umiejętna motywacja wszystkich osób działających w obrębie jego struktury. Ludzie to najważniejszy i najcenniejszy atut każdego kto działa w firmie MLM. Zadaniem lidera jest wydobycie jak największego potencjału swojego zespołu. Najważniejszym wewnętrznym czynnikiem który wpływa na efektywność ludzi jest ich stopień samooceny, dlatego też lider powinien zadbać o to aby jego współpracownicy byli usatysfakcjonowani. Musi więc regularnie motywować ich do pracy, zdobyć ich zaufanie, być dla nich pomocny i użyteczny, dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, pokazać im przepis na sukces, pozwolić wierzyć że mogą ten sukces odnieść. Sposobów na skuteczną motywację jest wiele.

Jeszcze więcej chyba jest technik i narzędzi które ją umożliwiają. Każdy lider powinien dokładnie zaznajomić się z zagadnieniem motywacji, gdyż właśnie do jego obowiązków należy dbanie o efektywność pracy zespołu. Co więcej leży to w interesie każdego, zarówno lidera, czyli osoby motywującej, jak i wszystkich motywowanych, którzy mają możliwość odnieść w ramach MLM prawdziwy sukces zawodowy i finansowy, czasem potrzebują tylko bodźca, czyli dobrej motywacji.

Szkolenie. Grupa docelowa w MLM

Szkolenie. Grupa docelowa w MLM

paź 26, 2014

presentation-381898_640Na wielu szkoleniach na temat marketingu sieciowego mówi się że działalność w danej firmie MLM jest dla każdego. Nie prowadzi się żadnej selekcji osób zainteresowanych współpracą. Listy kontaktów tworzy się bez podawania żadnych kryteriów. Wiek, płeć, wykonywany zawód, miejsce zamieszkania – to wszystko nieistotne, nikt nie pyta o żadne z tych danych. Chodzi, mówiąc kolokwialnie po prostu o sztukę, o współpracownika, o klienta, o partnera. Jednak czasem jest to błąd, takie działania nie zawsze się sprawdzają. Dlatego warto zastanowić się nad pojęciem, może nie wszystkim dobrze znanym, ale bardzo istotnym z punktu widzenia prowadzenia jakiegokolwiek biznesu, a szczególnie tego w ramach marketingu sieciowego.

Pojęciem tym jest grupa docelowa. Jest to grupa osób, do której skierowany jest dany produkt, innymi słowy jest to target dla danego produktu. Zbiór osób które potencjalnie będą zainteresowane oferowanym przez dane przedsiębiorstwo produktem. Dla przykładu, firma produkująca damskie stroje kąpielowe, która w swojej liście kontaktów, tworzonej po omacku, bez żadnej selekcji i klasyfikacji, ma samych samotnych mężczyzn lub gorzej, samych Eskimosów.

Popyt na oferowany produkt będzie minimalny, nawet jeżeli wiedza na jego temat będzie ogromna, jakoś wysoka a umiejętności sprzedaży bardzo dobre, stroje kąpielowe są po prostu niepotrzebne Eskimosom i nic tego nie zmieni. Warto przyjrzeć się uważnie swojej własnej liście kontaktów. Nie chodzi w niej przecież o ilość ale o jakoś. Trzeba zastanowić się nad tym, kto stanowi naszą grupę docelową, dokładnie ją sprecyzować i skupić swoją działalność właśnie na niej. Szkoda tracić energię na relację z ludźmi, którzy nigdy nie zostaną naszymi współpracownikami czy klientami z przyczyn, można kolokwialnie rzec, technicznych.