Wykroczenia pracodawcy

13 listopada, 2011 (14:18) | Prawo pracy | By: admin

rozmowa-o-prace3Wbrew pozorom często zdarza się, że pracodawca popełnia wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Istnieją różne kategorie wykroczeń tego typu. Za popełnienie wykroczeń określonych w Kodeksie pracy przewidziana jest kara grzywny której dolna granica wynosi 1 tysiąc zł, a górna wynosi 30 tysięcy zł.

Pracodawca może zostać ukarany karą grzywny kiedy m.in. nie potwierdził zawartej umowy o pracę na piśmie, zawarł umowę cywilno-prawną na warunkach umowy o pracę, rozwiązał pracownikowi stosunek pracy bez wypowiedzenia, naruszył przepisy o czasie pracy lub o uprawnieniach pracowników. Innymi przypadkami są np. niewypłacanie pracownikom wynagrodzenia w ustalonym terminie, nie udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w przysługującym mu terminie lub bezprawne obniżenie jego wymiaru, nie wydanie pracownikowi świadectwa pracy.

Na kary narażeni są również pracodawcy niedbający o bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników: pozwalający, by przebudowa lub budowa budynku pracy niewykonywana była zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, posiadający maszyny i inne urządzenia nie spełniające wymagań oceny zgodności, stosujący mieszaniny chemiczne nieoznakowane oraz niebezpieczne substancje.

Pracodawca, który ukryje przed właściwym okręgowym inspektorem pracy, prokuratorem lub innym właściwym organem śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wypadku, nie zgłasza choroby zawodowej, nie ujawnia wypadku przy pracy również podlega karze grzywny.

Karze podlega również pracodawca nie stosujący się do zakazu zatrudniania młodocianych osób do 16 roku życia.

Najczęściej spotykane wykroczenia przeciwko prawom pracownika dotyczą wynagrodzenia, czasu pracy, legalności zatrudnienia oraz przygotowania do pracy.

Write a comment

Current day month ye@r *

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.